Equalizer Nedir? Equalizer Nasıl Kullanılır?

Aracınızda, ev sinema sisteminde, telefonda ve ses çalarda var, ancak equalizer nedir, nasıl kullanılır bilmiyorsunuz. Equalizer kullanımı zor olmamakla birlikte sıkça pratik yaparak öğrenilir. Bu yazıdaki konumuz, sesi değişikliğe uğratabilen ve kullandıkça aşina olacağınız bir efekt olan ekolayzer (equalizer) hakkında.

Equalizer Nedir, Nasıl Kullanılır? EQ kullanımı Hakkında Temel bilgiler…

Equalization (eşitleme, dengeleme veya ekolayzır)  ses sinyali içinde belli bir frekans aralığındaki kısmın gücünün artırılması veya azaltılmasıdır. Kaydettiğimiz ses (veya enstrumanın ürettiği ses) değişik frekans aralıklarında farklı güçlerde sesler içeren karışık bir sinyaldir. Basit bir eq üzerindeki bas düğmesini saat yönünde çevirirseniz belli bir frekans aralığındaki (genellikle 500 Hz in altında bir aralık) sinyali artırmış olursunuz. Bu işlemin tonu etkilemesinin esas sebebi temel frekanslarla harmonik frekanslar arasındaki dengelerin değişmesidir

Equalizer (EQ) Nedir?

Ekolayzır, belirli frekansların yüksekliğini ayarlayan yazılım veya donanım filtreleridir. Equalizer, Tüm ses mühendisliğinde olduğu gibi, insan kulağını temel alır. Ancak, bazı equalizer frekansları kulaklarımızın diğerlerinden daha yüksektir. İnsan kulağı 20-20,000 Hz civarındaki sesleri algılar ve bu sınırlara yaklaştıkça veya aştıkça, daha ayrıntılı sesler duyulur. Araçlar, odalar ve hoparlörler çeşitli şekil, boyut ve konfigürasyonlarda olmasından dolayı, aynı enstrümandan gelen aynı nota, bir şarkıyı tamamen farklı bir seste duyurabilir. Bu nedenle antik amfi tiyatrolar akustik projeksiyonlarla tasarlandı, böylece ses olduğu gibi iletildi.

Ekolayzırlar, başlangıçta sinema salonları ve açık alanlar gibi fiziksel mekanlar için akustiği göz önünde bulundurarak tasarlanmayan mekanlar için geliştirildi ve tüm ses frekanslarını “eşit” hale getirdi. Örneğin, bazı mekanlar bas frekanslarına daha iyi cevap verebilir, dolayısıyla EQ bu frekans için kullanılmayabilir, buna rağmen yüksek seslerde bir bozulma olduğunda hafif dokunuşlarla her şeyi düzeltebilirsiniz. Genel olarak, odanın ve ekipmanın özel kombinasyonunu hesaba katarak fiziksel alanda ses dengelemeye,  ekolayzır (equalizer) denir.

Canlı şovlar ve benzerleri için hala bu şekilde kullanılırken, günlük hayatta dinleyiciler sadece ses sistemindeki eksiklikleri ayarlamakla kalmaz, aynı zamanda estetik nedenlerle de EQ’leri kullanabilirler. Örneğin arabanızda, hoparlörden gelen seste bir bozulma veya hoparlör arası dengesizlik varsa sesin geldiği yönü değiştiremezsiniz. Hoparlörleri daha iyi yerlere taşıyamaz veya koltuklarınızın düzenini değiştiremezsiniz. Bu durumda, belirli frekans aralıklarını azaltmak, güçlendirmek veya “azaltmak” için bir EQ (equalizer)  kullanılabilir.

Equalizer Nasıl Kullanılır?

Ekolayzırlar, aralıklarla veya “bantlar” halinde çalışırlar. En azından arabanızın çift bantlı bir EQ’ye sahip olması ihtimali vardır; yani, yüksek ve alçak aralıkları kesebilir ve artırabilirsiniz. Bunlara sırasıyla “tiz” ve “bas” şeritleri denir. Daha iyi ses sistemleri üç, beş veya hatta on iki banda sahip olabilir. Profesyonel müzik ekipmanları yirmi ila otuz bant kullanır. Ne kadar çok bant varsa, geniş ses aralıkları üzerindeki kontrol o kadar çok olur. Çünkü, her grup küçük bir frekans aralığını kontrol eder ve böylece ses üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Equalizer donanımının üzerinde belli başlı kontrol üniteleri bulunmaktadır. En sık kullanılanlarından bazıları şunlardır:

shelf ekolayzır: Ayarlandığı frekans ve tiz tarafındaki tüm frekansları (high-shelf) veya bas tarafındaki tüm frekansları (low-shelf) yükseltmeye veya alçaltmaya yarar.

Peak ekolayzır: Ayarlandığı frekansa belli bir uzaklıktaki bir bölgedeki frekansları etkiler.

Bandwidth: Q harfiyle gösterilen değer bu bölgenin genişliğini (bandwidth) anlatır. Başka bir ifadeyle ekolayzırın ayarlandığı frekansın bas ve tiz tarafında ne kadarlık bir bölgeyi etkileyeceğini gösterir. Bu bandın genişliği oktav olarak belirtilir. Ancak Q değeri arttıkça etkilenen bölgenin genişliği (yani kaç oktavlık bir alanı etkilediği) azalır. Q değeri ile bandwidth arasındaki ilişki için aşağıdaki grafikten faydalanabilirsiniz.

Q Değeri    Bandwidth

0.7              2 Oktav

1.0              1 1/3 Oktav

1.4              1 Oktav

2.8             1/2 Oktav

Ekolayzırın etkisi dB cinsinden ifade edilir. Çoğu ekolayzır 12 dB’lik yükseltme veya azalma sağlayabilir (yani sinyali 4 kat güçlendirebilir veya azaltabilir).

Shelf eq en bas veya en tiz kısımdaki 3 oktavlık alan kullanılarak genel tonun değiştirilmesi için kullanıldığında iyi sonuç verir. 320 Hz’e ayarlanmış bir low-shelf eq veya 2500 Hz ve üstündeki kısımlara ayarlanmış bir high-shelf eq ile efektif sonuçlar elde edilebilir.

Shelf eq ile sinyal gücünün düşürülmesi yükseltilmesine göre daha iyi sonuç verir. En üstteki oktavlarda (10 kHz – 20 kHz) noise (hiss) genellikle yüksektir. Bu en alttaki oktavlar (20 Hz to 40 Hz) için de geçerlidir. Bu yüzden daha parlak veya daha bass sesler elde etmek için peak eq kullanmak daha doğrudur. Daha parlak (bright) sesler elde etmek için 5 kHz civarında 2 oktavlık bandwith değeri kullanarak (Q= 0.7) denemelerinize başlayabilirsiniz. Bas frekanslarda genel bir yükselme sağlamak için ise 80 Hz civarında yine 2 oktavlık bir bandwith kullanarak başlayabilirsiniz.

equalizer

Q değeri 1 iken bandwidth 1 1/3 oktav olacaktır. Bu değer farklı enstruman gruplarında kullanılacak Q değeri için sınır niteliğindedir. Davul gibi vurmalı çalgılar için 2.8 e kadar düşük Q değerleri kullanmak ve vokal, telli çalgılar gibi melodik enstrumanlar için 0.7 gibi daha geniş bantları temsil eden Q değerleri kullanmak daha doğru olacaktır.

Genel bir kural olarak eq ile frekansları güçlendirmekten kaçınıp daha çok fazlalıkları kırpmak için kullanmaya çalışmak daha iyi sonuç verir. İnsan kulağı belli frekanslardaki seslerin kısılmasına alışkındır (muhtemelen ses absorblayan materyallerden dolayı). Bir frekans aralığının yükseltilmesi azaltılmasından daha kolay fark edilir. Ortalama olarak 6 dB’lik yükseltme ile 9 dB’lik azaltmanın fark edilirlikleri eşittir. Bu yüzden eq kullanırken önceliği istenmeyen seslerin azaltılmasına vermek gereklidir. Deneyimli biri tarafından yapılan bir mixin ardından kullandığı miksere göz atacak olursanız, eq’nun daha çok azaltma yönünde kullanıldığını görebilirsiniz.

Yeterli tecrübe kazanana kadar eq kullanırken 6 dB’den fazla yükseltme yapmamaya çalışmak doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Pin It on Pinterest

Don`t copy text!