Compressor Nedir? Nasıl Kullanılır?

Compressor Nedir? Compressor Nasıl Kullanılır?

Compression (sıkıştırma), tüm ses çalışmalarında en yaygın işlemlerden biridir, ancak compressor (kompresör) en az anlaşılmış ve en çok kullanılan ses işlemcilerinden biridir.
Compressor, sesi sıkıştırarak dinamik aralığı daraltmak için kullanılan bir efekttir (işlemci demek daha doğru bir yaklaşımdır).

Enstruman ve vokallerin performansları her zaman aynı ses seviyesini korumaz. Kitlenin rahatça dinleyebilmesi için ses seviyesinin ayarlanması, miksajda önemli bir unsurdur.

Geniş bir dinamik aralığı olan vokallerde doğru miktarda bir compressor kullanıldığında, ses aşırı yük olmaz ve vokalleri uygun bir hacimde birleştirmeyi mümkün kılar. Bas gitar için compressor kullanılarak, ses temiz ve pürüzsüz hale getirilebilir ve tüm miksi derleyip toparlamak daha kolay olur.

Compressor, daha yüksek sesleri bastırmak için de  çalıştığı için, donanım kaynaklı ani ve yüksek seslerden korunmada da yararlı olabilir.

Sıkıştırılmış ses, kayıtların, telefonların, TV’lerin, radyoların ve ortak sesli posta sistemlerinin hepsinin zorunlu dinamik aralık değişikliğine tabi tutulduğu modern yaşamın günlük olaylarından biridir. Compressorlerin kullanılması, pop / rock  kayıtlarını veya canlı performans mikslerini, maksimum seviyeleri kontrol edip yüksek ortalama ses yüksekliğini koruyarak müzikal açıdan daha iyi hale getirebilir. Bu makalenin amacı, bu güçlü işlemi daha üretken ve bilinçli bir şekilde kullanabilmeniz için compressorleri ve compress sürecini açıklamaktır.

Compressorler ve sınırlayıcılar (limiter), en yumuşak ve en gür sesler arasındaki mesafeyi – dinamik aralığı-azaltmak için kullanılan uzmanlaşmış işlemcilerdir. Tüm ses kaynakları, farklı dinamik aralıklara veya tepe, ortalama oranlara sahiptir. Mesela alto flüt, peak seviye ile ortalama seviye arasında yalnızca yaklaşık 3dB fark olan bir ton üretir. İnsan sesi (kişiye bağlı olarak) 10dB’lik bir dinamik aralığa sahipken, telli veya vurmalı çalgılar 15dB’den daha fazla farka sahip olabilir.

Kendi kulaklarımız, karmaşık fizyolojik süreçler vasıtasıyla, kabaca bir sesin ortalama ses yüksekliğine cevap vererek iyi bir sıkıştırma işi görürler. İyi bir kompresör tasarımı, ortalama sinyal seviyelerine yanıt vererek insan kulağını taklit eden bir dedektör devresi içerir. Daha modern tasarımlara sahip bazı compressorler, ayrıca, tepe sinyal düzeylerine tepki veren ve ortalama sinyal seviyesinin üstünde belirli bir düzeyde meydana gelen etkileşimlere ayarlanabilen ikinci bir dedektöre sahiptir.

Dinamik aralık, kayıt esnasında kaydı alan kayıt cihazı ve kayıt ortamı tarafından işlenemeyecek kadar büyük olabilir. 90dB üzeri dijital dinamik kayıt aralığı ve dijital workstation ve önceden işlenmiş sanal müzik aletlerinden gelen büyük ve beklenmedik düzeydeki ses dalgalaları, analogdan dijital çeviricilere baskı yaparak kaydın bozulmasına (distortion) neden olabilir.

Radyo-tv yayınlarında, dinleyiciye sesi kayıpsız duyurmak ve araçlarda karayolunun gürültülü ortamıyla rekabet edebilmek amacıyla ortalama ses sinyali yükseltilip  dinamikler düşürülür. Radyo istasyonlarında kimin en gürültülü olabileceği rekabeti, kompresör tasarımında bazı yenilikçi eğilimlere yol açtı. “Tuğla duvar” (brick wall) sınırlaması, kompresörün önceden belirlenmiş bir seviyenin aşılmamasını kesinlikle garanti ettiği yerdir ve böylece istasyonun vericisinin aşırı modülasyon bozulmasını önler.

Compressorlerin kullanılmasıyla maksimum seviyeler kontrol edilir. Yüksek ortalama ses yüksekliği muhafaza edilerek kayıtlar ve canlı miksler daha cilalanmış hale getirilebilir. Buna ek olarak, birçok compressor – yazılım veya donanım  olarak -, harika renk ve tonda olduğu gibi, tam tersi cansız parçalara hayat vermesi için kullanılabilir. Compressor  ayrıca bir parçayı bozulma olmaksızın daha doğal ve anlaşılır kılmak için hafif dokunuşlarla dinlenmesi daha “rahat” bir şarkı üretebilir. Alternatif olarak, müziğin aşırı sıkıştırılması, canınızı gerçekten sıkar. Compressorlere aşina olmayan kullanıcılar için, temelleri iyi kavramak, compressorlerin  nasıl çalıştığını anlamaya ve mikste avantajlı şekilde kullanmaya yardımcı olacaktır.

ORTAK COMPRESSOR  KONTROLLERİ VE COMPRESSOR PARAMETRELERİ

Kullandığınız compressorde -bir donanım birimi veya eklenti olup olmadığına bağlı olarak- compress efektinin davranışını belirlemek için kullanacağınız bazı ortak parametreler ve kontroller bulunur. Aşağıda compressorün temel öğelerinden bazıları verilmiştir. Compressorünüzün hepsini içerebilir veya dahil olmayabilir, ancak her birinin ne yaptığını anlamak, geniş bir compressor yelpazesiyle rahatça çalışmanızı sağlayacaktır.

compressor parametreleri
compressor parametreleri

Ratio: Ratio (oran), compressorün dinamik aralığı nı azaltma derecesini ifade etmenin bir yoludur. Ratio, compressore gelen sinyal artışı ile çıkış seviyesindeki artış arasındaki farkı belirtir. 10: 1 oranı, çıkışın sadece 1 dB artması için compressore gelen 10 dB’lik bir artış alması anlamına gelir. Ratio’da ne kadar sıkıştırmanın gerçekleştiği önemli değil çünkü sabit bir değerdir.  1: 1 (birebir) oranı en düşük seviyededir ve “birlik kazancı” nı temsil eder, başka bir deyişle zayıflama olmaz. Bu sıkıştırma oranları desibel cinsinden ifade edilir, böylece 2: 1’lik bir oran, eşiğin 2 dB kadar aştığı bir sinyalin eşiğin 1 dB üstüne düştüğünü veya eşiği 8 dB aşan bir sinyalin zayıflatılacağını gösterir 5: 1 orta sıkıştırma olur, 8: 1 güçlü sıkıştırmaya başlar ve 10: 1 ve üzeri oranda bir sıkıştırma daha çok “limiter” olarak kabul edilir ve sinyalin belirlenen eşik seviyesini aşmadığından emin olmak için kullanılabilir. Aşağıdaki diyagram, sıkıştırma oranlarını girdi ve çıktı sinyalleriyle ilişkili olarak göstermektedir ve sıkıştırma oranınızı ayarlamanın toplam sinyali nasıl etkileyeceğini göstermektedir.

Threshold: Ses Eşik kontrolü (threshold), compressor efektinin devreye girme düzeyini ayarlar. Ancak, kullanıcının belirlediği eşik seviyesinin üstünden geçtiğinde sıkıştırılacaktır. Eşik seviyesi  (threshold) -10 dB seviyesinde ayarlanmışsa, sadece bu seviyenin üstünde genişleyen sinyal zirveleri sıkıştırma miktarına bağlı olarak kısacaktır. Bunun dışında kalan sinyal için, hiçbir sıkıştırma olmaz.

threshold -10dB, rate de 4:1 olduğunda: Girişteki sesin sinyal seviyesinin -10dB’in üzerine taştığı her 4dB’de kompresör bu artışı çıkışa sanki artış sadece 1dB olmuş gibi yansıtacaktır, yani girişte -10dB üzerine taşan her 4dB artış için kazanç ayarında 3dB kısılma gözlenecektir. Dolayısı ile diyelim ki girişteki sinyal -6dB’e vurursa bu çıkışa sanki -9dB’e vurmuş gibi yansıyacaktır.

Attack Time: Compressorün devreye ne kadar hızlı gireceğini atak zamanı (attack time) tayin eder. Bu, eşik seviyesini (threshold)  aştıktan sonra sinyalin tamamen sıkıştırılmasına kadar geçen süreyi belirtir. Hızlı atak süreleri genellikle donanımın türüne ve markasına bağlı olarak 20 ila 800 us (mikrosaniye) arasında iken daha yavaş olan süreler genellikle 10 ila 100 ms arasında (milisaniye) değişir. Bazı compressorler bunu zamandan ziyade saniyede dB cinsinden eğim olarak ifade etmektedir. Hızlı atak süreleri, yavaş hareket eden düşük frekanslı dalgaları doğal olarak değiştirerek bozulma yaratabilir.

Attack Time,  eşiğe ulaşıldıktan sonra compressorün sıkıştırmaya başlamasını gerektiren zamanı belirtir. Tipik Attack Time oranı en hızlı 1 milisaniyeden en yavaş 100 milisaniyeye kadar değişir. Attack Time ayarları, genel olarak algılanan parlaklık veya yüksek frekans içeriği açısından ses kalitesini etkiler. Çok hızlı atak süresi ayarlarını kullanırsanız, compressor çok hızlı şekilde çalışır, böylece ses dalga formu seviyesinde anlık kazanç azaltılır.

attack 50ms olarak belirlenmişse, sinyal eşik seviyesini geçtikten 50ms sonra kompresör ses seviyesini rate miktarında kısmaya başlar.

Release: Bu, kelimenin tam anlamıyla attack time’ın tam tersi. Kompressörün devreden ne kadar geç çıkacağını (release) belirler. Daha spesifik olarak, sinyalin sıkıştırılmış veya zayıflatılmış durumdan orijinal sıkıştırılmamış sinyaline geri dönmesi için gereken süre. Popüler kompresörlerde tipik release süreleri 20 milisaniye ile 5 saniyeyi aşmaktadır.

release süresinin 400ms olduğunu farzedersek, giriş sinyali eşik seviyesinin altına düştükten 400ms sonra kompresör kazanç düşürmeyi bırakır, kazanç ayarını normale döndürür.

Make-up Gain: Ses sinyali sıkıştırılırken, sıkıştırmadan dolayı ses seviyesinde genel bir kayıp meydana gelir. Make-up Gain (Kazanç kontrolü), sıkıştırmadan dolayı kaybedilen sinyali geri kazanmanızı sağlar. (Sesi yeniden ayarlama gibi.)

Compressor her zaman kullanılmamalıdır. Bir şey çok fazla değiştiğinde veya sıkıştırmanın sağlayabileceği tonlamadaki değişikliği (örneğin sinyal artışı ve daha uzun sürdürme) istiyorsanız compressor kullanmak iyi bir şey. Aşırı compressor kullanımı, canlı dinamikleri yok edebilir. Çok az compressor kullanan birçok profesyonel mühendis vardır.

 

Pin It on Pinterest

Don`t copy text!